Taksim Sanat

Drag to rearrange sections
Rich Text Content

meb-logo.jpg

 

Ülkemizde eğitim, koşulsuz olarak Milli Eğitim Bakanlığı2nın denetiminde olmak zorundadır. Hiçbir eğitim kurumu, bakanlığın standartlarına bağlı olmaksızın eğitim veremez. Aynı şekilde verilen özel eğitimler de aslında yasaya uygun değildir. Kısaca, MEB onaylı müzik kursu olmayan tüm yapılar birer kaçak kurstur ve merdiven altı olarak tanımlanan işletmelere birer örnektir. Ülkemizde, fiziksel imkanları pek çok resmi kurumdan çok daha yüksek standartlarda olan kaçak kurslar bulunur. Ancak bu kurumların eğitim standartlarının standartları garanti edilemez. Hiçbir bakanlık denetimi bulunmayan bu işletmeler, hesap verecekleri hiçbir merci bulunmadığından, diledikleri şekilde faaliyet gösterebilirler. Elbette bu durum eğitim alanlar bakımından büyük bir risktir. Biz MEB onaylı müzik kursu olarak, sizlere bakanlığın standartlarının çok daha üzerinde bir eğitim standardını sunuyor ve en iyi eğitimi alacağınızı garanti ediyoruz.

Website: https://www.taksimsanat.com

 

rich_text    
Drag to rearrange sections
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments